Friday, March 4, 2011

Mai Treial: Ansipi kiidetud heaolu kasv läheb lihtsast inimesest mööda

Eestimaa Rahvaliidu pressiteade
4. märts 2011

Väsimata kiitmast valitsuse, sealhulgas enda saavutusi, hiilib peaminister mängeldes mööda tõsiasjast, et selle kõlavalt kuulutatud „edu“ eest on pidanud ränka hinda maksma Eesti inimene. Valitsus pole pidanud vajalikuks kaaluda, kas on eetiline eelarveaukude lappimiseks hindu tõsta ehk teisisõnu võtta see raha tarbija taskust, samas kui näiteks valitsussektori eelarvet on vähendatud vaid mõni protsent.

Riigikogu liige Mai Treial ütleb, et Ansipi juttu pensionitõusust ei saa kuidagi võtta tõena, iga vähegi mõtlev inimene teab niigi, et selle kasvu on ammu ära söönud elukalliduse tõus. Isegi kui pensione praegu veidi tõsta, nagu Ansip lubab, ei korva see elukalliduse tõusu. Viimased üheksa kvartalit on ostujõud vähenenud, reaalpalk langeb ka tänavu esimeses kvartalis. Tõstetud on tarbimismakse, sealhulgas ravimite käibemaksu umbes kaks korda, kallinenud on toasoe, toiduained ja esmatarbekaubad, bensiinihind püstitas taas uue rekordi.

„Kõik see mõjutab eeskätt madala sissetulekuga inimeste toimetulekut,“ ütles Mai Treial. „Samas on vähenenud peretoetused ja haigushüvitised, hambaravi on inimese enda kanda, kallinenud on hooldusravi ning võetud matusetoetus.“ Treiali sõnul jääb meie sotsiaalpoliitikas puudu ennekõike empaatiast, otsustajad pole võimelised asetama end selle inimese olukorda, kel ei lähe nii hästi kui neil. „On aeg tõsta ausse euroopalikud väärtused: üldarstiabi, hambaravi ja terviseuuringud peavad olema riigi toel kättesaadavad igaühele, põhiseaduslik õigus ei tohi sõltuda ravikindlustuse olemasolust,“ ütles Treial. „Riigieelarvest väärivad ühtviisi õiglast osa nii lapsed ja eakad kui ka töötud ja puudega inimesed – viimaste toetused tuleb vähemalt kahekordistada.“
 
Treial leiab, et kõige tähtsam on päästa vaesusest lapsed. Pole õige tähtsustada üksnes sündi ja väikelapseiga, peretoetused tuleb tasakaalustada ning seada sõltuvusse lapse vanusest, kõigil lastel peab olema võimalus saada haritud ja elus edasi jõuda. Erilist tähelepanu vajavad töötud, kel on pere ja lapsed, samuti lasterikkad ja üksikvanema pered.
„Mis saab olla meie rii­gis olulisem kui ees­ti rah­va püsi­mi­ne! Mõni prot­sen­t ma­jan­duskas­vu ja eu­ro tulek po­le selle kõrval ise­gi kõneväärt. Heal ajal on kerge olla hea, alles raskel ajal saab selgeks, kes mida kõige tähtsamaks peab,“ ütles Treial.

Lisainfo:
Mai Treial
Riigikogu liige
Tel 50 72 838

No comments:

Post a Comment